Make sure that the company to be claimed against still exists

Skritt for skritt

StepGrafic

1. For at vårt juridiske team skal undersøke saken din grundig, trenger vi en kopi av kontraktene dine enten ved å laste de opp til oss eller at du sender de. Timeshare-kontrakter, kopi av betalinger, vedlikeholdsfakturaer osv. …

2. Vi trenger en FULLMAKT signert av deg for å gi våre advokater og prokurator fullmakt til å legge frem kravet ditt og representere deg i retten.

3. Når vi har alle dokumentene, vil vår juridiske avdeling studere dem for å se om kontrakten din er ugyldig av noen av grunnene angitt i lov 42/98, og om du også har rett til å dobbel tilbakebetaling av deler av beløpet.

4. Dokumentene blir oversatt, og saken din utarbeides av våre advokater. Det blir deretter gitt til prokuratoren som presenterer den for retten. På dette tidspunktet får vi en kvittering fra domstolen som bekrefter innlevert krav.

5. Når retten har registrert kravet, blir det tildelt en bestemt dommer. Dommeren studerer påstanden for å sikre at den er presentert i riktig format og form. Når dette er gjort, mottar vi en aksept fra domstolen. I dette dokumentet vil de bekrefte kravets størrelse og hvilken dommer som er tildelt saken. På dette tidspunktet har motparten mottatt kravet, og de har 20 arbeidsdager til å svare.

6. På dette tidspunktet mottar vi datoen for forhåndshøringen. Denne høringen er bare for dommeren og advokatene. Hensikten med denne høringen er at dommeren skal avgjøre hvilket bevis og / eller vitne han / hun vil tillate, og at de to partene skal prøve å komme til enighet. Enten settes en rettssaksdato, eller dommeren bestemmer at saken vil gå direkte til kjennelse. Flere og flere saker går direkte til kjennelse.

7. Hvis det er en rettssak, blir kravet diskutert, og hvis det er noen vitner, blir de hørt. Klientene må bare delta på rettsaken hvis dommeren ber om det.

8. Dommer avgir kjennelsen, og den sendes via advokater til begge parter

9. Hvis det er en positiv kjennelse, venter vi på at motstanderen anker, og deretter presenterer vi krav om midlertidige utbetaling av midlene. Hvis det er en negativ kjennelse, vil vi automatisk gå videre til å anke for høyesterett.

10. Lagmannsretten. Ankeene blir sett av forskjellige dommere og deretter stemt på. Det er ingen rettssak i lagmannsretten.

11. Dom fra lagmannsretten

12. Ved en positiv kjennelse presenterer vi det endelige kravet om utbetaling.
I tilfelle det er negativt, forbereder vi anken til Høyesterett.

13. Høyesteretts anke. Nok en gang blir kravet sett av forskjellige dommere og stemt på. Det er ingen rettssak.

14. Dom fra høyesterett

Hvis du har spørsmål, eller allerede har satt i gang en rettssak og trenger råd, kan du kontakte oss nå.

Del!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp