Bare advokater med lisens i den spanske advokatforeningen kan ta seg av kravet ditt i Spania

Dårlig praksis

Før du setter igang en sak

Det er mange selskaper som krever timesharekontrakter annulert; noen veldig profesjonelle og kompetente og andre ikke like mye. Før du bestemmer deg for å starte et søksmål, anbefales det å ta en rekke tiltak for å unngå å få ubehagelige overraskelser. Ikke signer noe, eller betal noe penger hvis du ikke er sikker på profesjonaliteten til Timeshare-kravsselskapet.

Hva skal jeg gjøre før jeg starter en sak?

1.- Forsikre deg om at kontrakten din kan vinnes.

Hvis det ikke er tydelig at kontrakten din bryter noen av klausulene som er omhandlet i lov 42/1998, må du ikke gå til sak.
Hvis du ikke har nok dokumenter til å bevise forhåndsbetaling eller andre juridiske situasjoner i søksmålet, må du ikke kreve dette. Hvis du gjør det, er den umiddelbare konsekvensen at dommeren vil avvise kravet ditt, og at du må betale kostnadene til motparten, i tillegg til å tape pengene som allerede er betalt.

For å unngå denne ubehagelige situasjonen, er det beste å gjøre før du betaler penger, å spørre firmaet som skal fremlegge kravet ditt for en rapport signert av advokatene deres der de indikerer:

a) Klausulen eller mangelen på den i kontrakten din som bryter kravene forutsatt i lov 42/1998

b) Hvilket juridisk argument vil komme til uttrykk i kravet som ber om annullering av kontrakten din, og tilbakelevering av de betalte pengene.

2.-Forsikre deg om at de som skal ta saken din er et spansk advokatfirma, eller en advokat med lisens i Spania.

Bare advokater med lisens i den spanske advokatforeningen kan ta seg av kravet ditt i Spania. Mange ikke-spanske selskaper tilbyr juridiske tjenester for å inngi kravet ditt i Spania, men faktum er at hvis et firma ikke har en lisens i landet der søksmålet vil bli fremmet, kan de ikke ta saken videre. Dessuten er det en forbrytelse av profesjonell innblanding i advokatforeningen, og en svindel for klienten de har tenkt å representere.

3.-Forsikre deg om at selskapet du skal saksøke, fortsatt eksisterer, eller at det er en lovlig kobling mellom dets ledere og andre aktive selskaper.

I timeshare-sektoren er det utbredt at selskapet som en gang solgte deg uken ikke lenger eksisterer. Enten blir eiendelene avviklet og solgt, eller så har de endret sin registrerte adresse og lar ledelsen av feriestedet ligge i et datterselskap, eller noen ganger blir de ervervet, fusjonert eller absorbert av andre selskaper i sektoren. I disse tilfellene kan du få den ubehagelige overraskelsen at retten avviser søksmålet fordi selskapet du krever mot ikke lenger eksisterer.

Hos TRC jobber vi med den mest avanserte juridiske programvaren på markedet, så i disse tilfellene undersøker, oppdager og analyserer vi bedriftsnettverkene som er etablert rundt selskapet.

4.-Forsikre deg om at selskapet du saksøker har nok eiendeler til å utbetale deg

Forsikre deg om at selskapet du saksøker har nok eiendeler, slik at du kan få pengene tilbake. Hvis selskapet du saksøker ikke har nok eiendeler, vil du ha tapt pengene dine, pluss utgiftene som er betalt for å starte saken.

Hos TRC har vi oppdaterte regnskap og årsoppgjør for praktisk talt alle timeshare-selskapene som opererer i Spania. Hvis vi ikke ser muligheter for at du vil få tilbake pengene dine, godtar vi ikke saken din

5.-Betal ikke noe beløp før du har mottatt et utkast til «fullmakten»

Betal ikke noe beløp før du har mottatt et utkast til «fullmakten», med navn og lisensnummer på advokaten som vil fremlegge kravet ditt.

I tillegg til å være «et essensielt dokument» i Spania for å legge frem et krav, vil det tjene i tilfelle som bevis på at firmaet du har ansatt ikke overholder avtalen. Ingen spansk advokat ville risikere å miste lisensen på grunn av uaktsomhet i arbeidslivet.

6.-Be om en kopi av det juridiske dokumentet «godkjent for prosess»

Hvis du etter noen tid mistenker at kravet ditt ikke er fremlagt, kan du be om en kopi av «aksept for behandling» av kravet.

Aksepteringsprosessen er et juridisk dokument utstedt av retten der søksmålet er anlagt, og som sier at prosessen er startet.

1.- Forsikre deg om at kontrakten din kan vinnes.

2.-Forsikre deg om at de som skal ta saken din er et spansk advokatfirma, eller en advokat med lisens i Spania.

3.-Forsikre deg om at selskapet du skal saksøke, fortsatt eksisterer, eller at det er en lovlig kobling mellom dets ledere og andre aktive selskaper.

4.-Forsikre deg om at selskapet du saksøker har nok eiendeler til å utbetale deg

5.-Betal ikke noe beløp før du har mottatt et utkast til «fullmakten»

6.-Be om en kopi av det juridiske dokumentet «godkjent for prosess»

Vanligst innenfor dårlig praksis

a) Vinnergaranti

Utgiftene som påløper ethvert selskap i vår sektor er gebyrene for advokater og prokurator og strukturelle kostnader. Det vanlige er at med pengene du forskutterer dekker du «utgiftene» for å behandle etterspørselen og all infrastruktur og personell som er nødvendig for å tilby tjenesten. Når pengene er vunnet og utbetalt, er det når vi mottar vår fortjenste. Det er derfor det er sjelden at et selskap tilbyr dette alternativet.

Det som vanligvis skjer er at du til slutt må betale penger på forhånd, under mange sofistikerte og troverdige unnskyldninger. Vi anbefaler at «ikke betaler noe på forhånd» hvis du tidligere har blitt tilbudt dette alternativet.

b) Du kan få dobbelt kjøpesummen pluss dobbelt av innskuddet.

Falsk. Du kan få det dobbelte tilbake av det som ble betalt i kjøpsprisen eller forskuddsbetaling gjort i angrefristen

c) Anke ikke inkludert i serviceavtalen

Les servicekontrakten veldig godt, og sørg for at den inkluderer «alle prosedyrer» som er nødvendige for å kjempe saken din til slutt; det vil si opp til den høyeste domstol. Vanligvis kan noen saker ikke løses i første omgang, og det er nødvendig å anke til lagmannsretten eller høyesterett. Du kan bli overrasket over at de etter flere måneder etter signering og har betalt ber deg om mer penger hvis du vil fortsette med saken. Les servicekontrakten veldig godt; Hvis du trenger noen avklaring i denne forbindelse, kan du sende oss en kopi av den gjennom denne lenken, og vi vil gi deg råd uten kostnad.

d) Insolvente selskaper eller selskaper med et forretningskontor i et offshore skatteområde

Mange Timeshare-selskaper har sitt hovedkontor i skatteparadiser, med datterselskaper som bare opererer i Spania som en skjerm. I disse tilfellene er sjansene for å få pengene tilbake ganske slanke, om ikke null. Forsikre deg om den økonomiske levedyktigheten til selskapet som du kommer til å kreve mot tidligere krav, eller be advokatfirmaet om en kopi av det økonomiske regnskapet til det selskapet før du bestemmer deg.

e) Startbetaling over 20%

Startgebyrene for innlevering av søksmål i Spania varierer mellom 10% -20% av kravbeløpet. Ikke tillat et forskuddsgebyr høyere enn denne prosentandelen.

f) Krav ikke innlevert

Be om en kvittering om «Aksept under behandling» fra kravet ditt hvis du mistenker at det ikke er blitt presentert.

Du kan laste ned her vår anti-scam timeshare gjenvinning guide, med eksempler på: Juridisk rapport for kontrakten din, Spansk advokatlisens, Generell fullmakt.  Det vil være nyttig å unngå unødvendige risikoer

FAQs 

Saken tar I Tingretten alt fra 15-24 mnd

Etter den siste dom, vil det ta fra 4-6 mnd å få pengene overført.

Alle vedlikeholdutgifter må betales mens den rettslige prosessen pågår og du bruker ukene dine.

Du vil få fortløpende informasjon under hele prosessen hvordan ditt krav går.

  • Kopier av salgs kontraktene.
  • Kopi av pass fra eierne og ett apostille stempel.
  • Fullmakt kan bli gjort I Spania eller hjemlandet (dokumentet sender TRC).

Detaljert forklaring om prosessen til kravet ditt

SHARE!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp