Overtatte uker - TRC

Overtatte uker

Klar avgjørelse

Dersom Timeshare-ukene dine er overtatt/reposessed av Timeshareselskapet for ikke å ha betalt  vedlikeholdsavgifter, bør du lese dette:

Det Spanske rettssystemet har dømt Holiday Club til å kompensere eiere som har mistet ukene sine etter at de ikke betalte  vedlikeholdsavgiftene.

 

Den 3. februar 2021 avgjorde dommer ved domstol nr. 2 i første instans i San Bartolomé, Maspalomas, som forventet, timeshareselskapets manglende grunnlag til å beslaglegge eiendommen fra en timeshareeier uten å kompensere dem økonomisk for tiden som var igjen av kontrakten  minus eventuelt utestående vedlikeholdsgebyrer på tidspunktet  Holiday Club  overtok ukene, pluss utbetaling av rettslig rente.

Kunden hadde kjøpt ukene sine i 2004, og de  hadde betalt totalt £ 55 000 for disse. I 2013, 2014 og 2015 brukte de ikke ukene, og valgte derfor ikke å betale vedlikeholdsavgiftene tilsvarende de årene. Overraskelsen kom i 2016, da det kom  en enkel skriftlig informasjon som informerte at Holiday Club hadde tatt tilbake ukene da kunden skyldte vedlikeholdsgebyrer på 8 406 £. Selskapet uttalte at de måtte betale dette beløpet ut av sin egen  lomma når de i virkeligheten brukte ukene til utleie med fortjeneste for nevnte selskap.

Som Pedro Miranda forklarer det, sjefadvokat for TRCs juridiske avdeling-

Det er som om en bilforhandleren der du kjøpte bilen din, tok tilbake bilen for å ikke å ha betalt forsikringen de siste 2 årene!

I 2019, og etter flere mislykkede forsøk på å oppnå en minnelig avtale med Holiday Club, ba klienten TRCs juridiske team om hjelp, som anså denne overtagelsen fra Holiday Club, ikke bare mangelfull, men også ulovlig. TRC presenterte et krav på beløpet på forespørsel fra våre klienter, og dommeren ga oss rett. og bestemte at Holiday Club må kompensere klientene med summen av £ 33 907, et beløp som er resultatet av tiden som gjenstår av bruk på kontrakten minus ubetalt vedlikehold frem til ukene ble overtatt.

De har også blitt tildelt en rettslig rente.

TRCs juridiske team hadde allerede sett behovet for å stoppe slik brutal praksis, og vi er svært fornøyde med dommen. Døren er nå åpen for tusenvis av timeshare-eiere som også er påvirket av denne urettferdige fremgangsmåten, og gir dem muligheten til også å få tilbake pengene sine.