Dear All,

I am sure most of you have already received the callings for the Holiday Club Canarias resorts owner´s meetings which will be held on the 30th of November 2017 and the 1st of December 2017.

As last year, we will be attending the meetings, representing those owners who would like to have representation and vote at the meetings but do not trust that their best interest will be assured by giving the proxies to HCC.

If you wish to give us your proxy please click on the link provided below, where you will find the proxies for each of the resorts. Please fill out and sign the proxy and send it to us by e-mail to clients@timeshareclaim.eu.

Please leave the name of the person that will represent you in blank. We will fill that out.

Proxies:

[su_list]

[/su_list]

If there are any queries concerning this issue please do not hesitate to contact us.

Thank you
TRC Team

 

Til alle

Jeg er nesten sikker på at dere alle har mottatt invitasjon for årsmøte til Holiday Club Canarias resorts, som holdes den 30 november 2017 og den 1 desember 2017.

Som sist år, vil vi delta på møtet, I representasjon for de eiere som gjerne vil delta  og stemme på møtet, men som ikke stoler på at deres interesser blir iveretatt hvis de gir sin stemme til HCC.

Hvis du vil gi oss din fullmakt klikk på linken under, der finner du Fullmakten for hvert kompleks. Fyll den ut og skriv under, og deretter sender du den på email til oss til clients@timeshareclaim.eu

La navnet på  vår representant bli stående tomt, det fyller vi ut.

 

Fullmakt:

[su_list]

[/su_list]

Hvis du skulle ha noen spørsmål romking dette emnet, bare kontakt oss.

Tusen takk
TRC Team

 

 

 

 

 

Can I Get My Money Back?

How Much will this cost to me?

24 Hour Report

Is my timeshare contract legal?

Phones

Office:

00 44 3300 270 110

00 34 928 728 926

 

Consultance:

00 34 81010 1988

Need Help?

Our advice is completely free.
We only charge upon your instruction to proceed